கதம்ப மாலை

Archive for மே 1st, 2007

Review of ARR by a fellow composer.

Posted by The Visitor மேல் மே 1, 2007

நம்ம ரஹ்மானை (ARR) கௌஷால் இனாம்தார் review பண்ணியிருக்கார் –

“What’s your problem?” he asked me. “Even Rahman likes the sound of the breath. He insists on it.”
“Then play for Rahman.” I quipped, even my temper rising a little. “What are you doing here?”
It was a reaction that I had to give but I was aware all the time about the degree of influence Rahman commanded when it came to the ‘sound’ of music. It was as if people, and more particularly musicians, were under a hypnotic spell of the music of this man from the land of filter coffee. Everybody was talking only about Rahman. Musicians swore by his sense of sound production. It was not just ‘Rahman – the musician’; it was ‘Rahman – the magician’ It was not as if there was no other side… there was… and they were equally ferocious in their criticism of Rahman.

இவரும் மரட்டிய பாடல்களுக்கு compose பண்ணுகிறவர்.

Posted in இசை, விமர்சனம், music, Review | Leave a Comment »

Meet the celebrities

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 1, 2007

Meet Sayesha and Viv through their travelogue.

I was excited as he loves to drive and I love being driven around.

Read other posts on New Zealand and other places too.

Posted in New Zealand, Travelogue | Leave a Comment »

Marriage betting service

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 1, 2007

me: Saar….
Aadisht: Yo
me: if you are not too bijy, one sumall kostin
Aadisht: Putits
me: Would there be a market for a marriage betting service? A wedding futures

Posted in ஆங்கிலம், நகைச்சுவை, Business idea | 3 Comments »

பதிவர் பட்டறை

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 1, 2007

பதிவர் மீட்-லயிருந்து இப்ப பதிவர் பட்டறை. கோயம்புத்தூர்ல நடத்துறாங்களாம். அக்கம்பக்கமிருக்கிறவங்க போயிட்டு வரலாம்.

விபரங்களுக்கு

Posted in பதிவர் பட்டறை, வலைப் பதிவுலகம், Blog camp, Blogging | Leave a Comment »

பூனைக்கண்ணும்…

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 1, 2007

பூனைக்கண்ணை மூடிக்கொள்ளும் இன்னும் சில முத்தான முத்துக்கள்

என்கிட்ட இருக்கிற hardcopy dictionaryயிலிருந்து (ஆகவே லின்க் கொடுக்க முடியாது):

Sex: n. பால். பால் வேறுபாடு; பால் வேறுபாட்டுத்தன்ன்மை; பால் வேறுபாட்டுணர்வு; பாலார்; பால்சார்ந்தவர் தொகுதி; a. பால் வேறுபாடு; v. பால்வகைத்திரித்துணர்; (தொ.) sex antagonism, பால்வேறுபாட்டு முரண்; sex appeal, பால் வேறுபாட்டுக்கவர்ச்சி, பெண்பாலரின் கவர்ச்சி; sex instinct, பால் இயல்பூக்கம்; sex urge, பாலுணர்ச்சி வேகம்; இணைவிழைச்சு எழுச்சி; the fair sex, the gentle sex, the softer sex, the weaker sex, the sex பெண்பாலர்; the sterner sex, ஆண்பாலர்.

சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல. sex – உடலுறவு-ங்கிறது simply skipped.

Posted in கலாச்சாரம், சமூகம், தமிழாக்கம், தமிழ், மொழிபெயர்ப்பு, culture, Society, Tamil, Translation | 2 Comments »

தன்னினம்புணர்வு

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 1, 2007

Gay, Lesbian, Homosexக்கு தமிழ் dictionaryகளிலேயே அப்படியே skip பண்ணிட்டுப் போயிருக்காங்க. இதுக்குப் பேர்தான் “பூனைக்கண்ணை மூடிக்கிட்டா பூலோகம் இருண்டுடுச்சாம்”.

சில குறிப்பிடத்தக்க பதிவுகள்:

Remembering Nishit Saran

Summer in my viens – by an Indian Gay male.

Awareness of homosexuality – Madura

Movie on homosexuality – Madura

An introduction to A.S

A Rootless Nomad: in my 32 years, …………….I often do wonder whether I’d ever be able to really settle down in one place, or I’d get bored after a while… I don’t know, never tried.

9 weird things about A. S. 🙂

Ten tips for parents of a Gay, Lesbian, Bisexual or Transgender child

Posted in ஆங்கிலம், தன்னினம்புணர்வு, Homosexuality | Leave a Comment »