கதம்ப மாலை

Archive for ஓகஸ்ட் 14th, 2007

Independence day special

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 14, 2007

Software downloads in four popular languages: Hindi, Tamil, Telugu and English

[ by RKV Raman ]

Posted in மென்பொருள், Software | Leave a Comment »

பல்லாங்குழி

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 14, 2007

சின்னவயது ஞாபகங்களைத்தூண்டிவிடுவது ஜெயஸ்ரீயின் ஸ்பெஷாலிட்டி. இது பல்லாங்குழி (பன்னாங்குழி) விளையாட்டு.

பன்னாங்குழி சம்பந்தமான சில இணைப்புகள்:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oware

http://en.wikipedia.org/wiki/Mancala

http://nabataea.net/games3.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mancala

http://www.tradgames.org.uk/games/Mancala.htm

Posted in குழந்தைப் பருவம், Childhood memories | Leave a Comment »

Chak De – movie review

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 14, 2007

By Broom

Chak De is to hockey what Lagaan was to cricket. With an excellent cast, water-tight script (based on a true story) and filled with nationalism of the good and mushy kind, Chak De was an absolute delight.

By Neha

I tried avoiding reviews for Chak De India. I didn’t want to be disappointed, but I walked in prepared to feel annoyed. Fortunately, the movie was far better than I expected to it to be. I enjoyed every minute of it.

By Mukta

But Chak De is really good for so many reasons.

One, it is a movie with Shah Rukh, but at the same time, it is not Shah Rukh Khan’s film. Remarkable maturity on part of the director to have pulled this off, I think.

Posted in திரை விமர்சனம், Movie review | 1 Comment »

Pakistan marks 60th anniversary

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 14, 2007


image courtesy BBC

Celebrations are under way across Pakistan to mark the 60th anniversary of independence from Britain and the creation of the country.

Pakistan and India won independence from Britain in August 1947 following a nationalist struggle of three decades.

What is the legacy of partition?

Have your say by following the above link.

The story of Pakistan

The story of Pakistan is one of remorseless tug and pull between the civilian and military rulers on the one hand, and the liberal and religious forces on the other

Story of Indian Muslims

So why has the lot of Indian Muslims remained miserable after six decades of independence?

Muslim women in India

Half of Muslims women in India cannot read or write

For one, it is the sheer apathy and ineptitude of the Indian state which has failed to provide equality of opportunity in health, education and employment.

This has hurt the poor – including the Muslim poor who comprise the majority of the community – most.

Mahesh Rangarajan says poverty and “absence of ameliorative policies” has hurt India’s Muslims most.

Posted in India, Pakistan | 1 Comment »