கதம்ப மாலை

Archive for the ‘இடுக்கண்’ Category

சுமத்ராவில் நிலநடுக்கம்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

சுமத்ராவில் மறுபடியும் நிலநடுக்கம்.

கடந்த 30 நாட்களில் நிலநடுக்கம்

1990லிருந்து 2007 வரை நடந்த மிக மோசமான 10 நில நடுக்கங்கள்

Posted in Asia, ஆசியா, இடுக்கண், இயற்கை, செய்தி, Calamity, Nature, News | Leave a Comment »