கதம்ப மாலை

Archive for the ‘இயற்கை’ Category

மரவளம் புதிய பதிவு

Posted by muthulakshmi மேல் ஜூலை 9, 2007

இயற்கைப்பத்தி ஆர்வமிக்கவராக புவி வெப்பத்திற்கெதிராய் நம்மால் முடிகின்ற 20 செயல்கள் பற்றி எழுதி இருக்கிறார்.முடிந்தவற்றை செயல்படுத்தலாம்.

Posted in இயற்கை | Leave a Comment »

இயற்கை – new species of leopard

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 15, 2007

Island leopard deemed new species

Evolution, natural selectionலாம் இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும்.

Posted in ஆங்கிலம், இயற்கை, Nature | Leave a Comment »

சுமத்ராவில் நிலநடுக்கம்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

சுமத்ராவில் மறுபடியும் நிலநடுக்கம்.

கடந்த 30 நாட்களில் நிலநடுக்கம்

1990லிருந்து 2007 வரை நடந்த மிக மோசமான 10 நில நடுக்கங்கள்

Posted in Asia, ஆசியா, இடுக்கண், இயற்கை, செய்தி, Calamity, Nature, News | Leave a Comment »