கதம்ப மாலை

Archive for the ‘இலக்கியம்’ Category

The Silent Raga

Posted by The Visitor மேல் ஏப்ரல் 29, 2008

தற்போது படித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் –

The Silent Raga by Ameen Merchant.

Amazon link and review

The Vancouver Sun – Review.

Interview with Ameen Merchant

Interview in Hindu

Posted in ஆங்கிலம், இலக்கியம், எழுத்து, பெண்ணியம், Book, Book review, Review | Leave a Comment »

புறநானூறு – நவீன உரை!

Posted by பிரேமலதா மேல் ஜூன் 4, 2007

இவரோட டமில் வேர்களுடன் டச் விட்டுப் போனமாரி இருப்பதால் புறநானூறு படிச்சாராம்!

புறநானூறு 246
பாடியவர் : பூதபாண்டியன் பொஞ்சாதி பெருங்கோப்பெண்டு

…..

உரை : பன்னாடைங்களா, என் புருசன் பூட்ட பெறகு உங்க டார்ச்சர தாங்க முடியாது. வாயில வைக்க முடியாத சோத்தப்போட்டே என்ன இம்ச படுத்துவீங்க். பாயில படுக்க வுடாம கட்டாந்தரையில தூங்கச் சொல்லுவீங்க. இதுக்கு பேசாம நான் என் புருசன் சிதயிலேயே விழுந்து சாவறேன்.

!!!! 🙂

Posted in இலக்கியம், தமிழ், நகைச்சுவை, புறநானூறு | Leave a Comment »