கதம்ப மாலை

Archive for the ‘கொலை வழக்குகள்’ Category

The Pelican Brief

Posted by பிரேமலதா மேல் ஜூன் 25, 2007

is there a political angle to these murders? were politicians involved? what were the cases these journalists working on before they were killed-is there a common thread? how come the modus operandi in all the cases was so similar?was the possibility of the same ppl being involved (bcoz of the mo) in the murders ever explored? was the carjacking just a cover up?

Posted in அரசியல், இந்தியா, கொலை வழக்குகள், India, Murder cases, Politics | Leave a Comment »

of marriage, jobs and murder cases

Posted by The Visitor மேல் மே 2, 2007

கொலை வழக்குகள்னா இவங்களுக்கு அலாதிப் பிரியம். ஒவ்வொரு பதிவிலும் ஒரு கொலை வழக்கைப் பத்தி ஆராய்ஞ்சு எழுதியிருப்பாங்க, அப்படியே சொந்தக் கதையையும் கொஞ்சம் ஊடால புகுத்துவாங்க – வித்தியாசமான பாணி. Meet Sandhya Tennetti. சந்தியா டென்னெட்டி – ஓர் அறிமுகம்:

so in between bowing down to the will of the South Indian Amma and my desperate desire for a job, my rambling mind lets off steam by ruminating on its favourite topic- famous indian murder cases.

why murder cases? don’t know da…i am like that only:):)…brain’s just wired differently

never analysed why but ever since i was a kid i have harboured a fascination for murder cases…my parents and close friends have long since given up on me.

here i go …blogging on cases that have caught my eye in my short existence

no list on indian murder cases will be complete without the definitive murder case in indian history- the Nanavati case

Posted in கொலை வழக்குகள், Blogger, Murder cases, Personal | Leave a Comment »