கதம்ப மாலை

Archive for the ‘பாகிஸ்தான்’ Category

பாகிஸ்தான் விஜயம்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 30, 2007

மும்பைகேர்ள் பாகிஸ்தான் போயிட்டு வந்தத பகிர்ந்துக்கிறாங்க; 

போட்டோலாம்கூட இருக்கு. அடுத்த பகுதிகளும் போட்டாங்கன்னா, update செய்றேன்.

update செய்துட்டேன்.

Posted in ஆங்கிலம், பயணக்கட்டுரை, பாகிஸ்தான், Pakistan, Travelogue | Leave a Comment »