கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Activism’ Category

Is this plagiarism?

Posted by The Visitor மேல் ஏப்ரல் 28, 2007

சமீபத்தில ஒரு பார் கேம்ப் (Bar Camp) க்குப் போயிருந்தேன். அங்க ஒரு வக்கீல் IPR, plagiarism (தமிழில் இதுக்கு என்ன சொல்?), பத்தி எல்லாம் நல்லா பேசினார். இந்த வீடியோவைப் போட்டுக் காட்டி, இதுவும் creativity என்றார். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க?

Posted in Activism, பார் கேம்ப், Bar camp, IPR, Plagiarism | 5 Comments »

The middle sex

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 17, 2007

Trapped in the space between traditional gender roles, A. Revathi, hijra writer and activist, is making the voice of her community more distinct.

Violence, Revathi says, is knitted into the fabric of every hijra’s life.

He spoke of feminism in public, but at home I was to play the role of the subservient woman, while he was not answerable to anyone.”

Life is suddenly a whirl of travel, activism, and literature, and there so little time to fit in all she wants that she turned down an invitation to attend the World Social Forum in Nairobi, Kenya this January

வழி

தமிழ் வலைப்பதிவர் வித்யா, பாலியல் சிறுபாண்மையினர் குறித்த திரைப்பட விழா ஒன்றை ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மதுரையில் நடத்தவிருக்கிறார்.

Posted in Activism, திருநங்கை, Hijra | Leave a Comment »

Behind Dow’s Human Element Mask

Posted by The Visitor மேல் ஏப்ரல் 4, 2007

Thanks to Jace for this link.

Dow Chemical, unapologetic perpetrators of the Bhopal tragedy, have launched a “Human Element” campaign that “reintroduces the company and announces its vision of addressing some of the most pressing economic, social and environmental concerns facing the global community in the coming decade.” While continuing to deny responsibility for Bhopal.

This naturally requires a rebuttal. Paul Phare’s series of artworks, A glimpse behind the mask of Dow, is a personal response to the campaign. The series including 16 pieces, available in high resolution for distribution as printed posters or online. Spread the word.

I couldn’t have expressed my feelings better:

Every now and then you come across a novel so honest that it leaves you gasping for breath – like a blow to the solar plexus. The emotion is raw, the story honest and the language simply that of the people. You know that once you start reading it will break your heart and yet you keep turning the pages because the story has to be told. — Indian Express

Posted in Activism, Bhopal Gas Tragedy | Leave a Comment »