கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Conception’ Category

Baby in a box

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 17, 2007

Conception kitடுன்னு அமெரிக்காவில விக்கிறாங்களாம்.  சில உபயோகங்களும் இருக்குன்னு சொல்றார் டாக்டர்.

or in an instance where the man isn’t fertile and they choose to find their own donor rather than use expensive fertility procedures, or perhaps in the case of a lesbian couple who have a donor in mind.

பரிந்துரை: அனான்.

Posted in ஆங்கிலம், கருவுறுதல், Conception | Leave a Comment »