கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Crisis’ Category

The Energy Crisis

Posted by The Visitor மேல் மே 23, 2008

Recently crude oil prices have been soaring resulting in global inflation. Fossil fuels will be available only for the next few decades, after which we would have to find alternate sources of energy. Researchers are working on alternate sources of energysolar, wind, biomass, nuclear, tidal etc. Here are some related links:

Biomass Gasification
Global demand for petroleum
Global consumption of oil percapita by region

நாலு பேருக்கு நடுவில நாலும் தெரிஞ்சவர்னு காட்டிக்கலாம்லெ! 🙂

Posted in உலகம், பொருளாதாரம், Crisis, Economy, World | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: | 2 Comments »

Crisis appeal for Darfur region

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 25, 2007

UK charities have launched an emergency appeal to save lives in Sudan’s Darfur region and neighbouring countries.

Rape risk spirals for Darfur women

Hawa was raped in broad daylight, the way it often happens here in northern Darfur.

Posted in Africa, Crisis, UK, World | Leave a Comment »