கதம்ப மாலை

Archive for the ‘England’ Category

What’s happening in UK?

Posted by The Visitor மேல் மார்ச் 31, 2007

CNN-IBN and CNBC-TV18 have been featuring stories about deportation of Indians in UK, who entered the country under the Highly Skilled Migrant Programme (HSMP).

Thousands of Indian professionals in Britain under the Highly Skilled Migrant Programme (HSMP) visas are now facing deportation.

Anybody in UK can give us info about what’s happening?

Posted in England, HSMP, Indians abroad, News | 1 Comment »

Cot death and wrongful convictions

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 16, 2007

Cot death

Sally dies at home.

I will later update on other cases of wrongful convictions in UK.

Posted in ஆங்கிலம், Child care, England, Health, News | Leave a Comment »

உலகத்தின் உச்சியில் ஒரு ஆராய்ச்சி

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 14, 2007

If you want to research intensive care medicine the top of Mount Everest may seem an odd destination, but for a group of doctors from University College London it represents the ideal laboratory.

எவெரெஸ்ட்டுக்குப் போறதே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. Seven years in Tibet ஒரு அருமையான படம். உண்மைக்கதையை வைச்சு எடுத்த இன்னோரு படம்கூட பார்த்திருக்கேன். ஒரு தம்பதி எவெரெஸ்ட்டுக்குப் போயி தொலைஞ்சு போயி படற கஷ்டம்..

Posted in அறிவியல், ஆங்கிலம், இங்கிலாந்து, செய்தி, England, News, Science | Leave a Comment »

சீதாவின் பெண்ணின் பெயர்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

சீதாவுக்கு பெண்குழந்தை பிறந்திருக்கு. பேர் வைக்க வாங்களேன்.

Posted in ஆங்கிலம், இங்கிலாந்து, செய்தி, England, News | Leave a Comment »