கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Fiction’ Category

Pingu’s tales

Posted by The Visitor மேல் மே 27, 2007

A sample of Pingu’s creative writing – The Adventures of Mingu

Posted in கதை, நகைச்சுவை, Fiction, Humour | Leave a Comment »

இன்னோரு குழந்தை பெத்துக்கோயேன்

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 26, 2007

அம்மணியின் க்விக் டேல்ஸ் (சீக்கிரக் கதை-ன்னு சொல்லலாமா?) பிரபலமானவை.

p.s. Don’t put off having a second child. Your mother is getting old. And the winter here is very painful on her knees.

Posted in ஆங்கிலம், முதுமை, Fiction | Leave a Comment »