கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Fun’ Category

dance on face

Posted by muthulakshmi மேல் ஓகஸ்ட் 7, 2007

முகத்தில் ஒவ்வொரு பாகத்தையும்  நடனம் ஆடவிட்டால் எப்படி இருக்கும்

Posted in வீடியோ, Fun, Video | Leave a Comment »

Viv-acious Sayesha’s pictionary

Posted by பிரேமலதா மேல் ஏப்ரல் 24, 2007

He drew more straight lines. The lines seemed to be getting closer and closer to the sun.

“His hair is evaporating???”

…..

“Hey, wait a minute. So what the hell was the evaporating hair for??” I demanded.

“That was sunlight reflecting off his bald head.” He smiled.

“What?? Sunlight reflecting off his bald head? So where were the arrows to show the reflection?”

No answer.

Ok fine. My turn.

……..

“Ermmm… Dude, it’s your turn to draw.” I quickly changed the subject.

So he drew this. It looked like a guy in a body cast who had been shot out of a melted cannon. Next to him was a guy who had covered his eyes with his hand, possibly because he could not bear to see the gruesome nature of the things he was witnessing. The Indian flag gloomily observed the proceedings.

“Viv, is that by any chance supposed to be India?” I pointed at the melted cannon.

He nodded.

Posted in ஆங்கிலம், நகைச்சுவை, வாழ்க்கை, Fun, Life | Leave a Comment »