கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Girls’ Category

Finding the perfect woman

Posted by பிரேமலதா மேல் ஜூலை 19, 2007

by observing her drinking habits!, says Dr. Mosi.

1. The sorry, no thank you – this one does not drink alcohol, no, not even secretly when no one is watching. If you look forward to 1 year of half-bottle (beer, not wine) and the remaining years of no bottle, this is the one for you.

I believe percentage of #1 is high.

Posted in Funny, Girls | 2 Comments »

லுக்கு விடறாங்க… இது வேற லுக்குங்க…

Posted by The Visitor மேல் ஜூலை 10, 2007

சுந்தரை கட்டுப்படுத்த இந்த லுக்கு போதும்.

get “The Look!”, from the wifey of course

உங்க வீட்ல எப்படி?

Posted in அவன்-அவள், குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை, நகைச்சுவை, பெண், வாழ்க்கை, Family, Gender difference, Girls, His & Hers, Humour, Life, Married life, Parenthood, Psychology, Women | Leave a Comment »