கதம்ப மாலை

Archive for the ‘hand work’ Category

Embroidery

Posted by பிரேமலதா மேல் மே 10, 2007

ஆ! என்னா சூப்பரா இருக்கு! எனக்கும் இந்தமாதிரி நுணுக்கமான வேலைக்கும் பல காத தூரங்கள். பார்க்க மட்டும்தான் பிடிக்கும்.

Advertisements

Posted in கைவேலை, தமிழ், hand work | 3 Comments »