கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Nature’ Category

Flood in South Yorkshire

Posted by பிரேமலதா மேல் ஜூன் 28, 2007

About 1,300 people affected by flooding across South Yorkshire are spending their third night away from home

more rains this weekend

Forecasters say up 50mm of rain could fall in parts of the country on Saturday, and the Met Office has issued an early warning of severe weather

Posted in Nature, News, UK | Leave a Comment »

இயற்கை – new species of leopard

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 15, 2007

Island leopard deemed new species

Evolution, natural selectionலாம் இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும்.

Posted in ஆங்கிலம், இயற்கை, Nature | Leave a Comment »

சுமத்ராவில் நிலநடுக்கம்

Posted by பிரேமலதா மேல் மார்ச் 6, 2007

சுமத்ராவில் மறுபடியும் நிலநடுக்கம்.

கடந்த 30 நாட்களில் நிலநடுக்கம்

1990லிருந்து 2007 வரை நடந்த மிக மோசமான 10 நில நடுக்கங்கள்

Posted in Asia, ஆசியா, இடுக்கண், இயற்கை, செய்தி, Calamity, Nature, News | Leave a Comment »