கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Pets’ Category

All Hail the VIP (Very Important Pet)

Posted by The Visitor மேல் ஏப்ரல் 29, 2007

உங்களுக்கு டெர்ரி சம்பத்தைத் தெரியுமா? அவங்களுக்குக் கிடைக்கிற மரியாதையைப் பத்தித் தெரிஞ்சுக்கனும்னா மேலே படியுங்க….

“Anyway, I can’t leave my Terri in a cage for three weeks, even if they watch him for free,” said mom, kissing the tip of my nose.

குடுத்து வெச்சவங்க இல்ல?

இளவரசி புவி

Posted in Pets | Leave a Comment »