கதம்ப மாலை

Archive for the ‘Recipe’ Category

யானைக்கும் அடிசறுக்கும் பூனைக்கும் வாழ்வு வரும்

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 28, 2007

அம்மணி யானைக்கு அடிசறுக்க, பிரேமலதா பூனைக்கு வந்த வாழ்வைப் பாருங்க!.

அம்மணிக்கு இட்லி பிடிக்காதாம். ஏன்னா செய்றது கஷ்டமாம். 

All I know is that I have never taken a liking to the steamed rice cake ……

full pot into a corner in the boiler room. Waking up in the middle of the night to see if there was enough room in the pot for the batter when it doubles in volume. And wondering, not for the first time, why I even got started.

I’ll spare you the rest of the agonising steps in this recipe.

Posted in உணவு, சமையல் குறிப்பு, Food, Recipe | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , , , , | 1 Comment »