கதம்ப மாலை

Posts Tagged ‘நேர்மை’

Is it ok to nick internet?

Posted by பிரேமலதா மேல் ஓகஸ்ட் 24, 2007

A man has been arrested after being spotted allegedly sitting in a street with a laptop using someone else’s unsecured wireless connection. Is it immoral to do this?

Advertisements

Posted in இணையம், நேர்மை, Ethics, Internet | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , | Leave a Comment »