கதம்ப மாலை

Archive for திசெம்பர், 2008

தமிழ்10 விக்கி

Posted by பிரேமலதா மேல் திசெம்பர் 12, 2008

இது வெறும் ஜாலிக்கான முயற்சி மட்டுமல்ல. ஐந்து வருடம் கழித்து பார்க்கும் போது, ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் எவையெவையெல்லாம் முக்கியமாயிருந்தன என்பதும், அதன் தற்கால முக்கியத்துவத்துவத்தையும் அளவிட வசதியாய் இருக்கும்.

சுவராசியமாத்தான் இருக்கு. போய்ப்பார்த்துட்டு வாங்க

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

people lie about what books they read

Posted by பிரேமலதா மேல் திசெம்பர் 12, 2008

Nearly half of all men and one-third of women have lied about what they have read to try to impress friends or potential partners, a survey suggests.

Ahaa!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »